UIO
BẠN CÓ BIẾT XE HƠI ĐẦU TIÊN RA ĐỜI NĂM NÀO? CÓ HÌNH DÁNG RA SAO

BẠN CÓ BIẾT XE HƠI ĐẦU TIÊN RA ĐỜI NĂM NÀO? CÓ HÌNH DÁNG RA SAO