UIO VI luôn có bộ phận thường trực sẵn sàng để hỗ trợ nhu cầu của bạn bất kỳ khi nào bạn phát sinh nhu cầu (24/7 kể cả ngày nghỉ lễ).

VietnamEnglish

UIO VI

Thiết kế website doanh nghiệp siêu nhỏ -> nhỏ -> vừa | marketing online, thiết kế hình ảnh, infographic, video nhận diện thương hiệu doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, cửa hàng, giải trí.

FFMPEG

FFMPEG
1# Scale2ffmpeg -i input.mp4 -vf scale="720:-1" -c:a copy out/output.mp43
4# Split5ffmpeg -i input.mp4 -acodec copy -f segment -segment_time 26 -vcodec copy -reset_timestamps 1 -map 0 out_p%d.mp46
7# Increase volume sound in video mp4 12dB8ffmpeg -i input.mp4 -af "volume=12" -c:v copy output_12.mp49
10#Crop 1920x1080 to 608x1080 video to make short11ffmpeg -i input.mp4 -vf "crop=608:1080:656:0" -c:a copy out_608_1080.mp412ffmpeg -i input.mp4 -vf "crop=855:1520:900:0" -c:a copy out_855_1520.mp413
14#Cut using a duration15ffmpeg -i input.mp4 -ss 00:05:20 -t 00:10:00 -c:v copy -c:a copy output_cut_10m.mp416
17#Cut using a specific time18ffmpeg -i input.mp4 -ss 00:05:10 -to 00:15:30 -c:v copy -c:a copy output_cut_from_to.mp419
20#Cut the end of a video21ffmpeg -sseof -600 -i input.mp4 -c copy output_to_end.mp422
23#Extract mp3 from mp4 video file24ffmpeg -i input.mp4 -q:a 0 -map a mb.mp325

LIÊN HỆ

Để lại thông tin của bạn và chúng tôi tiếp nhận liên hệ tư vấn theo yêu cầu.

+

UIO VI

CALLTELEGRAMZALO