UIO VI luôn có bộ phận thường trực sẵn sàng để hỗ trợ nhu cầu của bạn bất kỳ khi nào bạn phát sinh nhu cầu (24/7 kể cả ngày nghỉ lễ).

VietnamEnglish

UIO VI

Thiết kế website doanh nghiệp siêu nhỏ -> nhỏ -> vừa | marketing online, thiết kế hình ảnh, infographic, video nhận diện thương hiệu doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, cửa hàng, giải trí.

MONGODB BACKUP

MONGODB BACKUP
tênnghĩa
i_ipinput your ip address
i_portinput your custom port
i_dbinput your dabase name
i_usernameinput your username
i_passwordinput your password

CODE

1mongodump --host i_ip --port i_port --db i_db --username i_username --password i_password --out i_out2mongorestore --port i_port --authenticationDatabase=admin -u=i_user -p="i_passworrd" ./dump/

LIÊN HỆ

Để lại thông tin của bạn và chúng tôi tiếp nhận liên hệ tư vấn theo yêu cầu.

+

UIO VI

CALLTELEGRAMZALO