UIO VI luôn có bộ phận thường trực sẵn sàng để hỗ trợ nhu cầu của bạn bất kỳ khi nào bạn phát sinh nhu cầu (24/7 kể cả ngày nghỉ lễ).

VietnamEnglish

UIO VI

Thiết kế website doanh nghiệp siêu nhỏ -> nhỏ -> vừa | marketing online, thiết kế hình ảnh, infographic, video nhận diện thương hiệu doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, cửa hàng, giải trí.

PHP 7.2 In Ubuntu

PHP 7.2 In Ubuntu
1sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php2sudo apt install php7.2 php7.2-cli php7.2-common php7.2-curl php7.2-dba php7.2-dev php7.2-fpm php7.2-gd php7.2-imagick php7.2-http php7.2-json php7.2-imap php7.2-mbstring php7.2-tidy php7.2-xml php7.2-zip php7.2-propro php7.2-raphf php7.2-mongodb

LIÊN HỆ

Để lại thông tin của bạn và chúng tôi tiếp nhận liên hệ tư vấn theo yêu cầu.

+

UIO VI

CALLTELEGRAMZALO