UIO VI luôn có bộ phận thường trực sẵn sàng để hỗ trợ nhu cầu của bạn bất kỳ khi nào bạn phát sinh nhu cầu (24/7 kể cả ngày nghỉ lễ).

VietnamEnglish

UIO VI

Thiết kế website doanh nghiệp siêu nhỏ -> nhỏ -> vừa | marketing online, thiết kế hình ảnh, infographic, video nhận diện thương hiệu doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, cửa hàng, giải trí.

SSL localhost Nginx

SSL localhost Nginx
1sudo mkdir -p /etc/ssl/localhost2chmod 777 /etc/ssl/localhost3sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/localhost/key.key -out /etc/ssl/localhost/crt.crt

1server {2 listen 443 ssl;3...4 ssl_certificate /etc/ssl/localhost/crt.crt;5 ssl_certificate_key /etc/ssl/localhost/key.key;6...7}

LIÊN HỆ

Để lại thông tin của bạn và chúng tôi tiếp nhận liên hệ tư vấn theo yêu cầu.

+

UIO VI

CALLTELEGRAMZALO