UIO VI luôn có bộ phận thường trực sẵn sàng để hỗ trợ nhu cầu của bạn bất kỳ khi nào bạn phát sinh nhu cầu (24/7 kể cả ngày nghỉ lễ).

VietnamEnglish

UIO VI

Thiết kế website doanh nghiệp siêu nhỏ -> nhỏ -> vừa | marketing online, thiết kế hình ảnh, infographic, video nhận diện thương hiệu doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, cửa hàng, giải trí.

TỔNG HỢP BASH - NOTE

Bash scripts cực kỳ mạnh mẽ và hữu dụng cho lập trình viên. Nó cắt ngắn thời gian thực hiện tác vụ lại bằng chỉ một lệnh gọi hàm duy nhất.

TỔNG HỢP BASH - NOTE

A. Phần cứng

A.0 CHEAT SHEET

cheatography.com linux command

A.1 Kiểm tra Mainboard

sudo dmidecode -t 2

B. Tài liệu

B. Hình ảnh

B.0

pdftoppm

B.1.1 PDF sang PNG

pdftoppm input.pdf outputname -png -f {page} -singlefile

B.0.1 Chuyển JPEG/PNG sang WebP

Lựa chọn đầu tiên: (convert)

sudo apt install imagemagick

Lựa chọn thứ 2:

sudo apt install webp

B.1.1 Chuyển JPEG/PNG sang WebP

cwebp -q 90 input.jpeg -o output.webp

B.1.2 Chuyển WebP sang JPEG/PNG

convert input.webp output.jpg

dwebp input.webp -o output.png

D. Âm Thanh

D.0 Cài đặt công cụ

sudo apt update && sudo apt upgrade

Lựa chọn 1:

sudo apt install ffmpeg

Lựa chọn 2:

sudo apt install mpg123

D.1 Chuyển mp3 sang wav

ffmpeg -i input.mp3 output.wav

D.1.1 Chuyển hàng loạt mp3 sang wav

for f in *.mp3; do ffmpeg -i "$f" "$(basename $f).wav"; done

E. Video

LIÊN HỆ

Để lại thông tin của bạn và chúng tôi tiếp nhận liên hệ tư vấn theo yêu cầu.

+

UIO VI

CALLTELEGRAMZALO