UIO VI luôn có bộ phận thường trực sẵn sàng để hỗ trợ nhu cầu của bạn bất kỳ khi nào bạn phát sinh nhu cầu (24/7 kể cả ngày nghỉ lễ).

VietnamEnglish

UIO VI

Thiết kế website doanh nghiệp siêu nhỏ -> nhỏ -> vừa | marketing online, thiết kế hình ảnh, infographic, video nhận diện thương hiệu doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, cửa hàng, giải trí.

VÒNG HỢP ÂM GUITAR

Vòng Hợp Âm Guitar

VÒNG HỢP ÂM GUITAR

Bảng 1: kí hiệu nốt:

TrưởngTênThứTên
CĐôCmĐô Thứ
DDmRê Thứ
EMiEmMi Thứ
FFaFmFa Thứ
GSolGmSol Thứ
ALaAmLa Thứ
BSiBmSi Thứ

Bảng 2: hợp âm trưởng thứ

HANốtHANốt
CC-E-GCmC-Eb-G
DD-F#-ADmD-F-A
EE-G#-BEmE-G-B
FF-A-CFmF-Ab-C
GG-B-DGmG-Bb-D
AA-C#-EAmA-C-E
BB-D#-F#BmB-D-F

Bảng 3: hợp âm 7

HANốtHANốt
C7C-E-G-A#Cm7C-D#-G-A#
D7D-F#-A-CDm7D-F-A-C
E7E-G#-B-DEm7E-G-B-D
F7F-A-C-D#Fm7F-G#-C-D#
G7G-B-D-FGm7G-A#-D-F
A7A-C#-E-GAm7A-C-E-G
B7B-D#-F#-ABm7B-D-F#-A

Hợp Âm Đô C

C Trưởng

Hợp Âm C gồm 3 nốt: C-E-G

Tuần tự: E3 C4 E4 G4 C5 E5

NotePitch
E3
E4
E5
C4
C5
G4

C Thứ

Hợp Âm Cm gồm 3 nốt: C-Eb-G

Tuần tự: G3 C4 G4 Eb5 G5

NotePitch
G3
G4
G5
C4
Eb5

Am

Hợp âm Am gồm 3 nốt: E-A-C

Tuần tự: E3 A3 E4 A4 C5 E5

NotePitch
E3
E4
E5
A3
A4
C5

G

Hợp Âm G gồm 3 nốt: G-B-D

Tuần tự: G3 B3 D4 G4 B4 G5

NotePitch
G3
G4
G5
B3
B4
D4

Vòng hòa thanh C Trưởng

123456
CFG7C
CFDmG7C
CAmFDmG7C
CEmFG7C
CEmAmDmG7C
CEmFDmG7C
CFD7G7C
CA7DmG7C
CAbFmG7C
CFmAbBbC

Vòng hòa thanh SOL TRƯỞNG (G)

123456
GCD7G
GCAmD7G
GEmCAMD7G
GEmCD7G
GBmEmAmD7G
GBmCAmD7G
GCA7D7G
GE7AmD7G
GEbCmD7G
GCmEbFG

Vòng hòa thanh trong giọng LA THỨ (Am)

12345678
AmDmE7Am
AmFDmE7Am
AmCDmE7Am
AmGFE7Am
AmCFDmE7Am
AmCDmE7Am
AmGCFE7Am
AmB7E7Am
AmDmFB7E7Am
AmDmGCFBE7Am

LIÊN HỆ

Để lại thông tin của bạn và chúng tôi tiếp nhận liên hệ tư vấn theo yêu cầu.

+

UIO VI

CALLTELEGRAMZALO